Preparat za odlaganje vrhunca i erekcije

Preparati za odlaganje erekcije

Stud sprej sadrži pažljivo odabrane supstance biljnog porekla u kombinaciji sa lokalnim anestetikom, koji je reverzibilno i privremeno blokirao prenos nadražaja u perifernim nervima na mestu primene (polni organ). Lokalni anestetik blokira započinjanje i širenje akcionog potencijala tako što sprečava voltažno-zavisni porast provodljivosti za jone natrijuma. Iako ima niz nespecifičnih efekata na funkciju membrane, osnovni zadatak lokalnog anestetika je da blokira natrijumske kanale. On to postiže tako što fizički zatvara transmembransku poru i dolazi do interakcije sa reziduama transmembranskog heliksa. Lokalni anestetik blokira provodljivost u nervnim vlaknima malog prečnika bolje nego u velikim vlaknima. 

Stud je namenjen svim muškarcima koji imaju problem sa prevremenom ejakulacijom, a koja pogađa veliki broj muškaraca. Ne brinite, ne dešava se samo vama. Nemogućnost da se zadovolji partnerka zbog prebrzog „svršavanja“ često vodi ka frustraciji i emotivnim problemima u vezi. Problem nastaje zato što žena za tako kratko vreme ne može da doživi orgazam, čime seks gubi na kvalitetu, a ona ostaje nezadovoljena. Ne dozvolite da do toga dođe.